radchannels-logo
حالت شب

ایتا, آموزشی

بازدید : 92

کانال عادی

@madarezirak

توضیحات
💖مادر زیرک💖
هدیه ای برای مادران و بانوان نمونه

مادر_زیرک برای وقت خود ارزش قائل است و کانالی را استفاده میکند که در کوتاهترین بیان و منظم ترین حالت،مطالب گوناگون موردنیازش را در اختیارش قرار دهد .

قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید. مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و رادچنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.