radchannels-logo
حالت شب

ایتا, مذهبی

بازدید : 149

کانال عادی

@navb110

توضیحات
مهارت های دعوت به نماز و پاسخ به شبهات نماز
سخنرانی های کوتاه درباره نماز

قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید. مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و رادچنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.