radchannels-logo
حالت شب

ایتا, آموزشی

بازدید : 2

کانال عادی

@typeomid

توضیحات
کانالی برای ارائه خدمات تایپی و آموزش های متنوع نرم افزاری

قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید. مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و رادچنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.