radchannels-logo
حالت شب

تلگرام, آموزشی

بازدید : 40

کانال عادی

@physic_jame

توضیحات
بررسی تمام مفاهیم فیزیک دبیرستان با استفاده از شکل های کتابهای مرجع

قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید. مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و رادچنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.